Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy – 1996.

V současné době činný jako advokát v rámci ADVOKÁTNÍ SPOLEČNOST PÁNEK, BERÁNEK, MELICHAR, V.O.S., Fritzova 2, Jihlava.

Specializace: pracovní právo a obchodní závazkové právo

Mnohaletá lektorská praxe v oblasti pracovního práva,  praktické zkušenosti s aplikaci pracovního práva vyplývající z dlouhodobé praxe. Snaha o vysvětlení dané problematiky srozumitelným způsobem  s použitím praktických příkladů je obsahem jeho seminářů.