Právník oddělení metodického a kontrolního, odbor důchodového pojištění zaměstnanců ČSSZ. V roce 2003 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, v ČSSZ se věnuje oblasti metodiky důchodového pojištění zaměstnanců a kontrolní činnosti. U nás přednáší jako lektor seminářů.