Účetní a ekonomický poradce

Absolvent školy
Střední ekonomická škola, obor: všeobecná ekonomika, (1981-1986)

Odborná praxe
Do roku 1991 pracoval v obchodní organizaci. Od roku 1991 působí jako lektor a odborný garant v kurzech zaměřených zejména na účetnictví a ekonomiku, účetní a ekonomický poradce, asistent daňového poradce a autor resp. spoluautor odborných publikací a článků v odborném i denním tisku.
Reference – přednášková činnost (v období roku 1991 – 2012)
Otevřené i zakázkové kurzy pro vzdělávací organizace.

Přednosti lektora
Během přednášky můžete očekávat srozumitelný výklad s množstvím praktických příkladů. Pro každý seminář je připraven přehledný studijní materiál. Využití technických prezentačních prostředků během přednášky je samozřejmostí.

Publikační činnost:
P. Kout, T. Líbal – Daňové náklady od roku 1998 (Pragoeduca)
P. Kout, T. Líbal – Daňové náklady od roku 1999 (Pragoeduca)
P. Kout, T. Líbal – Jednoduché účetnictví od roku 1996 (Pragoeduca)
P. Kout, T. Líbal – Jednoduché účetnictví od roku 1998 (Pragoeduca)
T. Líbal – Cvičné příklady pro studium předmětu ÚČETNICTVÍ I., Účetnictví – principy a techniky (Institut Svazu účetních, a. s., INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s.  2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)
T. Líbal – Účetnictví – principy a techniky 2011 (INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s.)
Kolektiv autorů – Vzorová účtová osnova 2004 (SAGIT 2004)
Prof.. Ing. Lilia Dvořáková, CSc., Tomáš Líbal – Kurz Účetnictví – e-learningový kurz                  – MODUL A, B a C – autoři textové části  (Institut Svazu účetních 2003, 2004, 2009)
Kolektiv autorů – Účetní průvodce Delfín CD-ROM (SAGIT 2004 – 2008)
Články v odborném tisku např. časopis Účetnictví – 2006 až 2012