Cestujete vy nebo vaši kolegové služebně do zahraničí? Už nějakou dobu platí změny v cestovních náhradách, které přinesla nová vyhláška č. 398/2023 Sb. a je potřeba je brát v úvahu při plánování služebních cest a vyplácení náhrad zaměstnancům.

 

Těmi hlavními jsou změny ve výši stravného:

– pro cesty trvající 5 až 12 hodin se stravné zvyšuje na 140 až 166 Kč

– pro cesty trvající 12 až 18 hodin se stravné zvyšuje na 212 až 256 Kč

– pro cesty trvající déle než 18 hodin se stravné zvyšuje na 333 až 398 Kč

 

Mějte na paměti, že pro různé země platí různé sazby zahraničního stravného a ověřte si je před každou služební cestou do zahraničí. Vaše účetní firma by vám měla být v tomto bodě nápomocna.

 

#pragoecon #cestovninahrady #dane