Výběr daní, jako takových, je zásadní částkou při plnění státní kasy, ale dalším zdrojem, který může ovlivnit i vaší kapsu, jsou nejrůznější druhy postihů:

POKUTA ZA POZDNÍ PODÁNÍ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ:

Nutno předeslat, že termín pro podání není termínem, od kterého se váže penalizace. Doba hájení je v tomto případě pět pracovních dní. Další zpoždění však znamená penalizaci ve formě:

–          0,05 % daně, případně daňového odpočtu za každý následující den

–          0,01 % daňové ztráty za každý následující den (ano, i když vám FÚ vrací, nebo jste ve ztrátě, platíte penále)

–          v poloviční výši vás čeká pokuta za tvrzení podané do 30 dnů od řádné lhůty, které je v rámci kalendářního roku jediným prodlením

Horním limitem pro stanovení pokuty je částka 5 % daně, odpočtu, nebo ztráty, případně 300 tisíc Kč.

Spodním limitem je pokuta menší, než 1 000,- Kč, kdy FÚ takovou výši nepředepíše.

 

PENÁLE Z DOMĚŘENÉ DANĚ:

Pokud dodatečné přiznání podáte sami, bez předchozí výzvy, nebo vám daň vyměří bez takové výzvy správce daně, pak se vás tento typ penalizace netýká, a jste povinni vyrovnat pouze vzešlou daň a příslušné úroky z prodlení.

V případě, že vám ale daň bude doměřena na základě daňové kontroly, pak:

–          20 % daně při jakékoliv změně daňové povinnosti – tj. daně i odpočtu

–          1 % při snižování daňové ztráty

 

MŮŽE NÁM FÚ PENÁLE PROMINOUT?

Může, a vy si o této problematice můžete přečíst náš příští příspěvek „Jak drahé je dlužit finančnímu úřadu“, kde jsme pro vás shrnuli i podmínky pro prominutí příslušenství daní 😊

 

Takže shrnuto – přeji vám, ať zapomenete maximálně jednou za rok … jelikož v tomto článku jsme rozebírali sankce, příště si povíme o úrocích z prodlení 😊

 

Zajímají vás pravidelné aktualizace a odborné rady z oblasti účetnictví a daní? 📊💼 Sledujte nás!

Nebo sledujte hashtagy #pragoecon #ucetnictviproskoly #dane