Jestliže již máte podané daňové přiznání k dani z příjmů, pak nezbývá než pogratulovat, a připomenout, že daňovým přiznáním to nekončí.

Další povinností je zveřejnění účetní závěrky, a to v rozsahu, který určuje kategorizace účetních jednotek. Splnění podmínek a změna kategorie se řídí dvěma po sobě jdoucími roky.

Mikro – aktiva do 9 mil. Kč – obrat do 18 mil. Kč a max. 10 zaměstnanců

Malá – aktiva do 100 mil. Kč – obrat do 200 mil. Kč a max. 50 zaměstnanců

Střední – aktiva do 500 mil. Kč – obrat do 1 mld. Kč a max. 250 zaměstnanců

vše nad je samozřejmě účetní jednotka Velká.

Zjednodušeně se dá říci, že mikro a malá účetní jednotka (bez povinnosti auditu) podávají a zveřejňují pouze rozvahu a přílohu k účetní závěrce (ve zkráceném rozsahu), a všichni ostatní zveřejňují kompletní balíček (v rozsahu plném).

KOMPLETNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKOU je tedy:

– rozvaha

– výkaz zisků a ztráty

– příloha k ÚZ

– přehled o cashflow

– přehled o změnách vlastního kapitálu

– výroční zpráva

 

KDY?

K rozvahovému dni následujícího období (pokud nemáte hospodářský rok, tak k 31.12. následujícího roku), v případě auditu do 30 dnů od ověření účetní závěrky.

JAK?

Můžete využít novinky, kterou s sebou přinesla digitalizace podání daňových přiznání k dani z příjmů, kdy za vás zveřejní přílohy k daňovému přiznání zveřejní správce daně (lze jen zaškrtnout v elektronickém podání).

Nebo máme ePodatelnu na www.justice.cz, a nebo odešlete za pomoci datové schránky, případně emailem se zaručeným elektronickým podpisem příslušnému rejstříkovému soudu.

Nepředpokládáme, že tam chcete běžet osobně s CDčkem ….

 

NEZVEŘEJNÍM – co mi můžou?

Mohou vám poměrně dost – od pokuty do 100 tisíc Kč, po vymazání vaší společnosti z rejstříku – což znamená zdlouhavý proces a zrušení vašeho podnikání pod aktuální hlavičkou. To ale v pravdě není tak jednoduché – abyste se dostali až do takového průšvihu, museli byste ignorovat velkou spoustu výzev k narovnání stavu … a to si přiznejme, opravdu nechcete 😊

 

 

Zajímají vás pravidelné aktualizace a odborné rady z oblasti účetnictví a daní? 📊💼 Sledujte nás!

Nebo sledujte hashtagy #pragoecon #ucetnictviproskoly #dane