Datum konání: 5.12.2019 od 9:00 do 14:00
Místo konání: Hotel Downtown****, Žitná 53, Praha 1, 110 00
Cena bez DPH: 2.299,- (2.782,- včetně DPH)

Program (anotace semináře):

Zákon o účetnictví, zákon o auditorech, standarty pro účetnictví a audit
• novela zákona o účetnictví, novela postupu účtování platná od 1.1.2018, nové interpretace NUR 2019, rozpracované interpretace
Zákon o DPH
– vrácení DPH u nedobytných pohledávek
– změny ve výpočtu daně
– omezení volby zdanění u nájmu nemovitosti pro bydlení
– nové pravidla pro vouchery
– povinnost vynaložit nezbytné úsilí k doručení daňového dokladu
• DPH u služeb souvisejících s dovozem a vývozem, předání dovezeného zboží, nárokování DPH u zahraničních osob
• rozšíření odpočtu při registraci plátce
• RPDP v roce 2019, rozšíření fikce zdanění
• nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba v roce 2019
• DPH u nemovitosti a problémy s ní spojené
• pravidla pro dodání zboží řetězci a v režimu skladu od 1.1.2020
• prokazování osvobození při dodání zboží do jiné státu EU i 3. země od 1.1.2020
Změny ve mzdách
• zrušení karenční doby od 1.7.2019 a důsledky tohoto zrušení
• změny ve mzdách, sociální a zdravotní pojištění na přelomu roku 2018/2019
• změny v nemocenském, ošetřovačce, otcovská dovolená a rodičovský příspěvek
• novela insolvenčního zákona
• nové benefity – příspěvek na tištěné knihy, využití benefitů v praxi
Zákon o EET
• elektronická evidence tržeb – informace týkající se novelizace zákona a náběhu  systému pro 3. a 4. vlnu
• zvláštní režim pro malé podnikatele
• změna sazeb v DPH v návaznosti na EET
Zákon o DPPO
• z danění při přemístění majetku bez změny vlastnictví
• výpůjční náklady a jejich imitace
• oznamovací povinnost příjmu plynoucích daňovým nerezidentům do zahraničí
• bezúplatné příjmy
• zdanění OSVČ
• transferové ceny, transferová dokumentace, možnost dodanění spojených osob
• věda a výzkum – odpočet, nový způsob účtování
Daňový řád
• nová informační povinnost, cbc reporting, připravovaná novel DŘ
Daň z nabytých nemovitých věcí
• osvobození prvního nabytí nemovitosti v rodinném domě, směrná hodnota u pozemků
Dotazy, diskuze

Program semináře bude aktualizován podle platné legislativy, doplněn aktuálními závěry KDP a NUR

Cíl:
Seznámit se se změnami v průběhu roku 2019 a probrat problematické případy s dopady do běžné podnikatelské praxe. Posluchači získají přehled o změnách v roce 2019 a připravované změny 2020 – účetní, daňová a mzdová problematika. Přednáška dále obsahuje i další aktuální změny v oblasti účetnictví a daní společnosti nenavazujících na KH a změny v EET. Přednáška bude doplněna celou řadou příkladů z praxe

Určeno pro:
Ekonomy, podnikatele, účetní, daňové poradce, auditory, apod.

Kapacita : max 30 účastníků

Lektor semináře:

Ing. Lenka Kruntorádová

 

Vystudovala VŠE Praha – obor Systémové inženýrství, které bylo ukončeno získáním diplomu v roce 1990. O šest let později úspěšně složila zkoušky na auditora, o rok později na daňového poradce. Od roku 2001 je vedena jako znalec oboru ekonomie – odvědtví účetní evidence. Od roku 2000 se také věnuje lektorské činnosti v oblasti daní a účetnictví a působí jako nezávislý daňový poradce a účetní. V současné době studuje MBA. V hlavních oborech zpracovává a připravuje specializované studijní a praktické materiály pro obory účetnictví a mzdové účetnictví. Doposud působí jako lektorka účetnictví a daní.

Osobní charakteristika:

Schopnost vysvětlit i velmi složité účetní a daňové situace srozumitelným způsobem. Při výuce používá příklady z praxe. Hodnocení zaslané klientem: „Se školením jsem byla velmi spokojena. Perfektní výklad v teoretické části byl doplněn konkrétními názornými příklady a souvislým cvičením. Lektorka zodpověděla veškeré dotazy, dovysvětlila, zopakovala nepochopené části.“

Přednosti lektorky seminářů:

Srozumitelnost
Praktické zkušenosti
Vysoká odbornost
Lektoruje v: NJ, RJ