JIŽ PROBĚHLO.

 

Datum konání: 16.1.2020 od 9:00 do 15:00
Místo konání: Hotel Downtown****, Žitná 53, Praha 1, 110 00
Cena bez DPH: 2.399,- (2 903,- včetně DPH)

Program (anotace semináře):

  • EET – předmět evidence tržeb, formální náležitosti pro evidovanou tržbu, tržby vyloučené z evidence, zvláštní režim evidence tržeb, odpovědnost za evidenci tržeb, rozsah zasílaných údajů, údaje na účtence
  • DPH – rozšíření uplatňování druhé snížené sazby, podmínky pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu, pravidla pro dodání zboží v řetězci, režim skladu (call-off stock), změny u zvláštního režimu pro cestovní službu, osvobození od daně při vývozu zboží, změny u finančního leasingu
  • Daň z příjmů – změny související s transpozicí směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) do zákona (omezení výpůjčních výdajů, zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví do zahraničí, zdanění ovládaných zahraničních společností), omezení osvobození příjmů z hazardních her, rozšíření institutu osvobození od daně z příjmů u příjmů plynoucích poplatníkům daně z příjmů právnických osob
  • Daň z nemovitých věcí – změny u daně z pozemků, na nichž se nachází vybrané významné krajinné prvky, změny místních koeficientů
  • Místní poplatky – nový poplatek z pobytu (z ubytování)
  • Daňový řád – změny sazeb u příslušenství daně
  • Změny v souvisejících předpisech – zdravotní a sociální pojištění aj.

Lektor semináře:

Ing. Petr Kout, CSc.

 

Daňový poradce, lektor

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou. Problematikou daní se zabývá více jak 20 let. Od roku 1993 působí jako daňový poradce. Lektorsky působil v řadě renomovaných nadnárodních účetních, daňových, poradenských a jiných společnostech. Tisíce hodin odpřednášel v odborných kurzech pro veřejnost. Napsal několik odborných knih a pravidelně přispívá do časopisů.

Přednosti lektora:

Samozřejmostí je využití bohatých zkušeností z praxe během přednášek. Výklad doprovází prezentací připravených podkladových materiálů. Vítanou součástí seminářů je ze strany lektora i diskuze.

Tomáš Líbal

Účetní a ekonomický poradce

Absolvent školy
Střední ekonomická škola, obor: všeobecná ekonomika, (1981-1986)

Odborná praxe
Do roku 1991 pracoval v obchodní organizaci. Od roku 1991 působí jako lektor a odborný garant v kurzech zaměřených zejména na účetnictví a ekonomiku, účetní a ekonomický poradce, asistent daňového poradce a autor resp. spoluautor odborných publikací a článků v odborném i denním tisku.
Reference – přednášková činnost (v období roku 1991 – 2012)
Otevřené i zakázkové kurzy pro vzdělávací organizace.

Přednosti lektora
Během přednášky můžete očekávat srozumitelný výklad s množstvím praktických příkladů. Pro každý seminář je připraven přehledný studijní materiál. Využití technických prezentačních prostředků během přednášky je samozřejmostí.