Datum konání: 16.4.2019 od 9:00 do 14:00
Místo konání: Hotel Downtown****, Žitná 53, Praha 1, 110 00
Cena bez DPH: 2 190,- Kč / s DPH: 2 650,- Kč

Alternativní názvy semináře: Elektronické účetnictví, Digitální doklady a jejich životní cyklus, Daňařina a účetnictví bez papíru

Osnova semináře:

-Vliv IT na správu daní, náhrada papírové formy
-Strategie eGovernment, Smart Administration, výhled do roku 2020
– Aktuální změny a novinky v komunikaci, identifikaci a legislativě
– Evropský rozměr – pohled na situaci v EU
– QR kódy, digitální písemnosti – pohled účetní a daňový
– Digitálně podle daňových zákonů (DPH, DPFO, DPPO, DŘ)
– Elektronické ověřování údajů – rejstříky, portály
– Nespolehlivý plátce, ručení, internetové registry DPH a VAT
– Elektronické formuláře
– Ukládání – zajištění neměnnosti a průkaznosti e_písemností
– Digitální přílohy – průkaznost, archivace, praktické nástroje
– Co je to cloud a jak lze využít
– Zabezpečení, kryptování a šifrování (i ve vztahu k GDPR)
– Rizika a hrozby v oblasti IT

Cíl semináře:

seznámit posluchače s hlavními trendy vývoje elektronizace státní správy (eGovernment) a s novinkami v oblasti daňových podání a komunikace se správcem daně, náplní jsou dále požadavky na elektronické písemnosti a doklady (účetní, daňové), jejich vystavování, zpracování a ukládání, zmíněny budou aktuální otázky zachování věrnosti, spolehlivosti a průkaznosti digitálních písemností, ale také rizika vyplývající z používání informačních technologií

Komu je seminář určen:

účetní, ekonomové, auditoři, pracovníci finančních a ekonomických úseků, asistenti daňových poradců
Kapacita semináře:
max 30 účastníků

Lektor semináře:

MVDr. Milan Vodička

Říká o sobě:

Daňovým poradcem jsem od roku 1995, praxi provozuji jako OSVČ v rozsahu základních služeb zpracování účetnictví (DE), daňových přiznání i zastupování před správcem daně a jinými orgány veřejné moci. Protože jsem působil v manažerských pozicích nadnárodních IT firem, specializuji se navíc na problematiku využívání informačních technologií a elektronickou komunikaci. Kromě daňově poradenské činnosti také přednáším a publikuji. Mou knihu najdete zde : http://obchod.wolterskluwer.cz/cz/3d-data-dane-digitalne-aneb-ajtakem-i-proti-sve-vuli.p1808.html

Specializace:

  • Daň z nemovitých věcí
  • Daň z přidané hodnoty
  • Daň z příjmů fyzických osob
  • Daň z příjmů právnických osob
  • Daňová evidence
  • Mezinárodní zdanění
  • Silniční daň
  • práva daní a poplatků

Jazyky: Angličtina, Němčina