Datum konání: 2.4.2019 od 9:00 do 13:00
Místo konání: Hotel Downtown****, Žitná 53, Praha 1, 110 00
Cena bez DPH: 2490,- Kč / s DPH: 3 013,- Kč

Osnova semináře:

  • pobyt občanů EU/EHP/Švýcarska a jejich rodinných příslušníků na území České republiky a Schengenu,
  • pobyt občanů třetích států na území České republiky a Schengenu,
  • proces získávání povolení potřebných k zaměstnávání cizinců na území České republiky, (zaměstnanecká/modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance), změna zaměstnavatele,
  • povinnosti zaměstnavatele a cizince,
  • postihy za nelegální zaměstnávání cizinců,
  • diskuse.

Cíl semináře:

Seminář představí aktuální téma zaměstnávání cizinců v České republice. Účastníkům semináře nabídne základní přehled pobytových titulů a orientaci v procesech získávání patřičných pobytových a zaměstnaneckých oprávnění. Přednášející vysvětlí rozdíly v právech povinnostech zaměstnavatelů a zaměstnanců cizinců dle země jejich původu.

Teorie bude vždy doprovázena příklady z praxe, anebo případovými studiemi. Největší důraz bude kladen na oblast zaměstnávání.

Po absolvování semináře budete znát základní systematiku právní úpravy a související povinnosti při zaměstnávání a pobytů občanů třetích zemí a občanů EU/EHP/Švýcarska na území ČR/Schengenu.

Kapacita semináře:

max 30 účastníků

Lektoři semináře:

Ing. Jana Zelová

Ing. Jana Zelová PricewaterhouseCoopers ČR, s.r.o., imigrační oddělení, Global Visa Solutions, manažerka)   Ing. Jana Zelová je absolventkou VŠE v Praze, oboru Mezinárodní evropská studia a diplomacie. Od roku 2007 pracuje pro společnost PwC Česká republika. Má letité zkušenosti v oblasti poskytování imigračního poradenství a pracovněprávních záležitostí při zaměstnávání cizinců v ČR a také při přidělování zaměstnanců českých firem do zahraničí. Specializuje se zejména na hledání optimálních řešení pro získání pracovníků ze zahraničí a následné vyřízení adekvátních povolení k pobytu a práci v České republice. Aktivně se zapojuje v rámci různých platforem do jednání s ministerstvy, obchodními komorami a profesními skupinami, jejichž cílem je zlepšení podnikatelského prostředí. Pravidelně přednáší pro vzdělávací společnosti a školí pracovníky z oblasti HR, účetnictví a financí v problematice zaměstnávání cizinců a povinností s tím souvisejících.

JUDr. Daniela Murad

JUDr. Daniela Murad (právnička, konzultantka, PricewaterhouseCoopers ČR, s.r.o., imigrační oddělení, Global Visa Solutions) JUDr. Daniela Murad ukončila v roce 2007 magisterské a v roce 2016 rigorózní studium na Právnické fakultě UK v Praze. V letech 2004–2005 absolvovala studium evropského práva na University of Limerick v Irsku. Už od dob studií se věnuje tématu migrace, uprchlictví, cizineckým otázkám a evropskému právu. Pracovala v Organizaci pro pomoc uprchlíkům, později jako právnička na Ministerstvu vnitra ČR, na odboru azylové a migrační politiky, oddělení koordinace schengenské spolupráce. V rámci této pozice měla na starosti otázky společné vízové politiky EU a zastupovala ČR na pracovní skupině VISA na Radě EU v Bruselu, zejména v období Předsednictví ČR v Radě EU. Od roku 2011 pracuje jako právní konzultant ve společnosti PwC Česká republika, s.r.o., v týmu Global Visa Solutions. Pravidelně přednáší pro vzdělávací společnosti a účastní se jiných fór zabývajících se otázkami pobytů cizinců v ČR nebo v Evropské unii.