Od ledna 2024 (stejně jako každý rok) vstoupilo v platnost mnoho úprav daňových zákonů.

 

Rádi bychom vám představili ty nejdůležitější změny v oblasti daňových odpisů a daní obecně, které se týkají jak podnikatelů, tak i zaměstnanců.

 

1) Změny v daňových sazbách a odpisech:

– Sazba daně z příjmů právnických osob se zvýšila z 19 % na 21 %.

– Zavedl se limit 2 mil. Kč pro vstupní cenu osobních vozidel za účelem daňových odpisů.

– Omezení v odpisech se týká i bezemisních vozidel používaných k soukromým účelům, u kterých bude zdanění nepeněžitého příjmu činit 0,25 % z pořizovací ceny.

 

2) DPH a její sazby:

– Změny sazeb DPH: od roku 2024 budou platí pouze dvě sazby – základní 21 % a snížená 12 %.

– Některé produkty a služby, jako jsou zdravotnické výrobky nebo pohřební služby, se přesunuly ze sazby 15 % na 12 %, zatímco jiné, jako kadeřnické služby nebo svoz komunálního odpadu, naopak z 10 % na 12 %.

 

3) Daň z příjmů fyzických osob:

– Progresivní sazba daně se snížila ze 4násobku na 3násobek průměrné mzdy.

– Došlo ke změnám ve slevě na manžela/ku, která je nyní aplikovatelná pouze v případech, kde je ve společné domácnosti dítě do 3 let věku.

 

Každoroční změny v daňových zákonech mají dopad na širokou škálu subjektů – od právnických osob, přes zaměstnance, až po podnikatele a živnostníky. Proto na vás apelujeme – chtějte po vaší účetní firmě, aby vás s těmito novinkami pravidelně seznamovala a rovnou vám i říkala, jak se to projeví na vašem podnikání a plánovaných výdajích.

 

#pragoecon #dane #dph

 

Zajímají vás pravidelné aktualizace a odborné rady z oblasti účetnictví a daní? 📊💼

Sledujte nás!

Nebo sledujte hashtagy #pragoecon #ucetnictviproskoly #dane