Datum napsání článku 6.4.2020

Dobrý den/Ahoj.

Dnes jsem za vás vyzkoušel, jak funguje podání žádosti a schválení programu Antivirus pro podnikatele. V tomto emailu se nebudu zabývat kdo, jak a proč má nárok na podporu ve zmíněném programu, o tom jsem toho napsal již dost, dnes pouze holá fakta k žádosti

Žádosti se podávají prostřednictvím stránky https://www.uradprace.cz/. Byl jsem překvapen, že konečně někdo vymyslel něco, co funguje, je alespoň trochu interaktivní a hlavně, je to rychlé. (Opět připomínám, komentuji pouze podání žádosti, nikoliv podstatu celého programu Antivirus 😊)

Postup podání žádosti:

Podání žádosti o příspěvek – podává se prostřednictvím portálu úřadu práce, konkrétně na https://antivirus.mpsv.cz/. K vyplněnému dotazníku doložíte pouze smlouvu o zřízení bankovního účtu (nebojte, nemusíte ji hledat, je ve skoro každém internetovém bankovnictví v sekci Dokumenty), případně plnou moc k zastupování společnosti.

Portál automaticky vygeneruje smlouvu s úřadem a formulář žádosti, na úřad práce lze zaslat buď datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem. Odesláním se dohoda automaticky považuje za podepsanou ze strany žadatele (Vás).

Vyplnění dotazníku mi zabralo pouze necelých 5 minut, což je určitě pozitivní 😊

Následně úřad potvrdí a podepíše smlouvu. V případě nejasností či neúplností vás vyzve, aby jste doplnili údaje. Pozor, úřad s vámi bude komunikovat stejným kanálem, jakým jste jim zaslali žádost a smlouvu. Dohoda se má za uzavřenou, pokud bude podepsaná ÚP ČR a zaslána žadateli zpět.

Vyúčtování příspěvku:

Zaměstnavatel musí uzavřít docházku, spočítat mzdy a náhrady, zaplatit dlužné mzdy a odvody. Následně zašle prostřednictvím stejné aplikace https://antivirus.mpsv.cz/vyuctovani rekapitulaci mezd na předepsaném formuláři „Vyúčtování – Antivirus“, viz příloha. Pozor, daný formulář nelze měnit.

Na každý režim Programu Antivirus, A,B žadatel vyplňuje samostatný formulář pro příslušný režim včetně čestného prohlášení o vyplacených mzdových prostředcích, včetně odvodů a o vzniku překážek v práci v souladu se ZP.

Vyplacení žádosti:

Po obdržení výše uvedeného ÚP ČR zkontroluje zaměstnance prostřednictvím příslušné OSSZ, zda jsou vašimi zaměstnanci. V případě nesouladu vyzve k vysvětlení. Následně pošle finanční prostředky na vámi uvedený bankovní účet.

A co bude následovat:

Kontrola, kontrola a zase kontrola. Pozor na to, vše konzultujte s právními, popř. daňovými poradci. Úmyslné zneužití příspěvku může být klasifikováno jako trestný čin a bude řešeno příslušnými orgány činnými v trestním řízení.

V případě dotazů jsem vám plně k dispozici, držím palce a mějte se!!!

Vzor ke stažení zde.