Obsazeno
2015-01-27 09:00 - 15:00
Mgr. Petr Břečka
Lenka Ludwigová


Hotel Downtown****, Žitná 53
Praha 1, 110 00
[Odkaz na mapu]

Cena bez DPH: 2.390,00Kč
s DPH: 2.892,00Kč

Mzdové aktuality 5v1 včetně pracovního práva - pohled dvou lektorů

Osnova semináře:

  1. Zákoník práce
  2. Sociální pojištění
  3. Zdravotní pojištění
  4. Daň ze mzdy
  5. Zákon o zaměstnanosti

Zákoník práce  - zkušenosti po roce působnosti NOZ, srážky ze mzdy dle ZP a NOZ ,výpovědi podle §52 f,g – porušování pracovních  povinností versus neuspokojivé pracovní výsledky, dovolená a její čerpání, stanoviska AKV k vybraným problémům z praxe

Sociální pojištění – zaměstnávání prostřednictvím ZMR, DPP, DPČ a důsledky v platbě sociálního a nemocenského  pojištění  , nové hodnotové parametry pro rok 2015 vycházející z průměrné mzdy, elektronická komunikace

Zdravotní pojištění – upozornění na chyby při placení zdravotního pojištění , zde se nečeká žádná změna pro rok 2015

Daň z příjmu – dvojí základ daně u některých pracovníků, typy Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2014,

Problematika starobních důchodců a rozhodnutí ÚS – jak vracet daně důchodcům za rok 2014, roční zúčtování zaměstnanců, aktuální termíny pro výplatu RZ

Zákon o zaměstnanosti – novela v průběhu roku 2014 a novela s platností od roku 2015 – zaměstnávání osob se zdravotním postižením,předkládání bezdlužnosti UP, kontrolní činnost inspektorátů práce – změny co je přestupkem, změny pokut za nelegální zaměstnávání, oblasti často kontrolované IP a  nejčastější nedostatky u zaměstnavatelů.

Cíl semináře:
Získání aktuálních informací ke změnám zákonů a předpisů.
Výhodou je, že účastník nemusí navštěvovat pět různých školení

Komu je seminář určen:
Mzdové účetní, personalisté

Kapacita semináře: max 30 účastníkůLektoři semináře

Mgr. Petr Břečka

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy - 1996.

V současné době činný jako advokát v rámci ADVOKÁTNÍ SPOLEČNOST PÁNEK, BERÁNEK, MELICHAR, V.O.S., Fritzova 2, Jihlava.

Specializace: pracovní právo a obchodní závazkové právo

Mnohaletá lektorská praxe v oblasti pracovního práva, praktické zkušenosti s aplikaci pracovního práva vyplývající z dlouhodobé praxe. Snaha o vysvětlení dané problematiky srozumitelným způsobem s použitím praktických příkladů.

Lenka Ludwigová

Odborná účetní. Pracuje pro malé firmy a fyzické osoby – poskytuje kompletní účetní servis – zpracování mezd, DPH, skladů, podkladů pro jednání s bankami, statistických výkazů a jiných údajů potřebných pro chod firmy. Zastupuje klienty při pravidelných kontrolách na úřadech a institucích jako jsou OSSZ, zdravotní pojišťovny, úřady práce , finanční úřady atd.

Od roku 2010 vede lektorskou činnost pro rekvalifikační kurzy.

Osobní charakteristika: Dobrá komunikativnost, dobrá znalost fungování jednotlivých institucí jako jsou zdr. pojišťovny, správy soc. zabezpečení a finanční úřady. Praxe v jednání se zaměstnanci – schopnost vysvětlit základní pracovněprávní vztahy a základní mzdové nároky dle zákoníku práce. Dobrá orientace v obchodním a občanském zákoníku. Tyto dovednosti průběžně aktualizuje na seminářích, školeních a pravidelným odebíráním odborných publikací . Protože pracuje pro firmy z různých odvětví, má i znalosti různých pracovních prostředí – od obchodu a služeb až po výrobní či např. zdravotnické prostředí. Nabízí své dovednosti malým firmám, institucím spolupracujícím s těmito firmami, různým agenturám , ale i cestovním kancelářím

Přednosti lektora:

  • Praktické zkušenosti
  • Vysoká odbornost