Obsazeno
2019-01-16 09:00 - 14:00
Tomáš Líbal


Průběžná 1543/78
Praha 10, PSČ 100 00
[Odkaz na mapu]

Cena bez DPH: 1.990,00Kč
s DPH: 2.408,00Kč

Nejčastější chyby v účetnictví

Osnova semináře:

 • Hmotný a nehmotný majetek v účetnictví, rozdělení, oceňování, účetní zachycení, dopad na základ daně z příjmů
 • Pořízení pozemku a stavby za jednu cenu – poměrné rozúčtování pořizovací ceny
 • Okamžilk zařazení dlouhodobého hmotného najetku do používání – vybrané situace
 • Technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku – odlišnost účetního a daňového vymezení
 • Škody a manka, vymezení, účtování, vazba na základ daně z příjmů a DPH po změnách od 1. 7. 2017
 • Pohledávky z pohledu změn, které přinesla rekodifikace soukromého práva a související daňové změny
 • Přepočet cizí měny – EET – DPH - účetnictví - vyúčtování pracovních cest - základ daně z příjmů
 • Kauce, jistoty a zálohy - EET – DPH - účetnictví

Cíl semináře:
Na semináři se seznámíte se správnými postupy u účetních případů, kde účetní jednotky často chybují. Seminář je zaměřen na účetnictví podnikatelských subjektů.

Komu je seminář určen:
hlavním účetním a dalším pracovníkům účtáren

Kapacita semináře: max 30 účastníkůLektoři semináře

Tomáš Líbal

Účetní a ekonomický poradce

Absolvent školy Střední ekonomická škola, obor: všeobecná ekonomika, (1981-1986)

Odborná praxe Do roku 1991 pracoval v obchodní organizaci. Od roku 1991 působí jako lektor a odborný garant v kurzech zaměřených zejména na účetnictví a ekonomiku, účetní a ekonomický poradce, asistent daňového poradce a autor resp. spoluautor odborných publikací a článků v odborném i denním tisku. Reference – přednášková činnost (v období roku 1991 – 2012) Otevřené i zakázkové kurzy pro vzdělávací organizace.

Přednosti lektora Během přednášky můžete očekávat srozumitelný výklad s množstvím praktických příkladů. Pro každý seminář je připraven přehledný studijní materiál. Využití technických prezentačních prostředků během přednášky je samozřejmostí.

Publikační činnost:

 • P. Kout, T. Líbal – Daňové náklady od roku 1998 (Pragoeduca)
 • P. Kout, T. Líbal – Daňové náklady od roku 1999 (Pragoeduca)
 • P. Kout, T. Líbal – Jednoduché účetnictví od roku 1996 (Pragoeduca)
 • P. Kout, T. Líbal – Jednoduché účetnictví od roku 1998 (Pragoeduca)
 • T. Líbal – Cvičné příklady pro studium předmětu ÚČETNICTVÍ I., Účetnictví – principy a techniky (Institut Svazu účetních, a. s., INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s.  2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)
 • T. Líbal - Účetnictví – principy a techniky 2011 (INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s.)
 • Kolektiv autorů – Vzorová účtová osnova 2004 (SAGIT 2004)
 • Prof.. Ing. Lilia Dvořáková, CSc., Tomáš Líbal – Kurz Účetnictví – e-learningový kurz – MODUL A, B a C – autoři textové části  (Institut Svazu účetních 2003, 2004, 2009)
 • Kolektiv autorů – Účetní průvodce Delfín CD-ROM (SAGIT 2004 – 2008)
 • Články v odborném tisku např. časopis Účetnictví – 2006 až 2012