2019-01-17 09:00 - 14:00
Ing. Lenka Kruntorádová MBA


Hotel Downtown****, Žitná 53
Praha 1, 110 00
[Odkaz na mapu]

Cena bez DPH: 1.990,00Kč
s DPH: 2.408,00Kč

Novinky v daních a účetnictví 2019

Osnova semináře:
Zákon o účetnictví, zákon o auditorech, standardy pro účetnictví a audit
- Připravovaná novela zákona o účetnictví - NUŘ č. 37 - časové rozlišování a cizí měna
Zákon o DPH
- Vrácení DPH u nedobytných pohledávek
- Změny ve výpočtu daně
- Omezení volby zdanění nájmu nemovitostí pro bydlení
- Nová pravidla pro vouchery
- Povinnost vynaložit nezbytné úsilí k doručení daňového dokladu
- DPH u služby souvisejících s dovozem a vývozem, předání dovezeného zboží, nárokování DPH u zahraničních osob
- Rozšíření odpočtu při registraci plátce
Změny ve mzdách
- Plánované zvýšení minimální mzdy od 1.1.2019 a důsledky tohoto zvýšení
- Změny ve mzdách, sociálním a zdravotním pojištění na přelomu roku 2018/2019
- Změny v nemocenském pojištění
- Aktuální tiskopisy, elektronice mezd
- Nové benefity - příspěvek na tištěné knihy, využití benefitů v praxi
Zákon o EET
- Elektronické evidence tržeb - informace týkajících se novelizace zákona a náběhu systému pro 3 a 4 vlnou
- Zvláštní režim pro malé podnikatele
- Změna sazeb DPH v návaznosti na EET
Zákon o DPPO
- Zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví
- Výpůjční náklady a jejich limitace
- Změny u srážkové daně - práce malého rozsahu
- Oznamovací povinnost příjmu plynoucích daňových nerezidentům do zahraničí
- Bezúplatné příjmy
- Navrhované zdanění OSVČ
Novela zákona o dani hazardních her
- změny způsobu, jakým se v základu daně zohledňují vrácené vklady
- Daňové řešení problematiky garantovaných turnajích
- Informační povinnosti vůči správce daně
Spotřební daň
- Úprava ustanovení upravující tabákové nálepky
- Zdanění zahřívaných tabákových výrobků
Daňový řád
- Nová oznamovací povinnost vůči správci daně
Dotazy a diskuzeUpozornění:
V současné době se jedná o NÁVRHY novel zákonů v různé fázi schvalování, program semináře bude aktualizován podle platné legislativy, doplněn aktuálními závěry KDP a NUR
Cíl semináře:
Připravit se na chystané změny v průběhu roku 2019 a probrat problematické případy roku 2018 dopady do běžné podnikatelské praxe. Posluchači získají přehled o změnách v roce 2018 a připravovaní změny v roce 2019 - účetní, daňová a mzdová problematika. Přednáška dále obsahuje i další aktuální změny v oblasti účetnictví a daní společnosti navazujících na KH a změny v EET. Přednáška bude doplněna celou řadou příkladů z praxe.
Komu je seminář určen:
Ekonomy, podnikatele, účetní, daňové poradce, auditory, atd.
Kapacita semináře: max 30 účastníků


Lektoři semináře

Ing. Lenka Kruntorádová MBA

Vystudovala VŠE Praha - obor Systémové inženýrství, které bylo ukončeno získáním diplomu v roce 1990. O šest let později úspěšně složila zkoušky na auditora, o rok později na daňového poradce. Od roku 2001 je vedena jako znalec oboru ekonomie - odvědtví účetní evidence. Od roku 2000 se také věnuje lektorské činnosti v oblasti daní a účetnictví a působí jako nezávislý daňový poradce a účetní. V současné době studuje MBA. V hlavních oborech zpracovává a připravuje specializované studijní a praktické materiály pro obory účetnictví a mzdové účetnictví. Doposud působí jako lektorka účetnictví a daní.

Osobní charakteristika: Schopnost vysvětlit i velmi složité účetní a daňové situace srozumitelným způsobem. Při výuce používá příklady z praxe. Hodnocení zaslané klientem:

Se školením jsem byla velmi spokojena. Perfektní výklad v teoretické části byl doplněn konkrétními názornými příklady a souvislým cvičením. Lektorka zodpověděla veškeré dotazy, dovysvětlila, zopakovala nepochopené části.

Přednosti lektorky:

  • Srozumitelnost
  • Praktické zkušenosti
  • Vysoká odbornost
  • Lektoruje v: NJ, RJ