2019-02-07 09:00 - 14:00
Ing. Lenka Kruntorádová MBA


Hotel Downtown****, Žitná 53
Praha 1, 110 00
[Odkaz na mapu]

Cena bez DPH: 2.090,00Kč
s DPH: 2.529,00Kč

Novinky ve mzdách pro rok 2019, rekapitulace 2018

Osnova semináře:
- Legislativní rámec
- Změny v odpočitatelných položkách  - zejména na děti, maximálních vyměřovacích základech
- Zvýšení minimální a zaručené mzdy od ledna 2019
- Motivační a náborový příspěvek - rozdíly, zdanění
- Zavedení GDPR do mzdové účtárny
- Souběhy funkcí
- Řešení krátkodobých pracovních poměrů - optimalizace, práce malého rozsahu, srážková daň
- Posun v řešení švarcsystému a evidenční povinnosti zaměstnavatelů
- Změny v zákoně o zaměstnanosti
- Slevy na děti v roce 2019 daňový bonus
- Školkovné a jeho vývoj
- Změny u srážkové daně a práce malého rozsahu
- Oprava chyb zaviněných zaměstnancem, nový způsob hlášení oprav na FÚ
- Nový výše redukčních hranic pro výpočet nemocenské, způsob výpočtu DPN
- Vývoj důchodového systému v ČR, odpočty 2019
- Zákonné pojištění zaměstnavatele, pracovní úraz a nemoc z povolání
- Roční zúčtování daně - příklady zaúčtování
- Způsob výpočtu srážek z mezd - komplikovanější případy, insolvence srážek z mezd od 1.1.2019
- Změny v oblasti nepeněžních příjmů zaměstnanců - nové benefity - příspěvek na tištěné knihy
- Otcovská dovolená
- Změny v podání tiskopisů vážících se ke mzdám, archivace dokladů, elektronizace mezd\\\\\\\\

- Dotazy a diskuze

Upozornění: Program semináře bude aktualizován podle platné legislativy

Cíl semináře:
Orientace v základních navržených změnách mzdového účetnictví a vybraných otázek oblasti mezd s vazbou na daně a účetnictví.
Předmětem výkladu bude zejména seznámení se základními koncepčními změnami ve mzdové oblasti jako celku a dále v jednotlivých problematických oblastech zvlášť.
Lektor probere i nejproblematičtější oblasti mezd, které přinesla dosavadní stávající praxe.
Komu je seminář určen:
Ekonomy, podnikatelé, mzdové účetní, daňové poradce, auditory, atd.
Kapacita semináře: max 30 účastníků


Lektoři semináře

Ing. Lenka Kruntorádová MBA

Vystudovala VŠE Praha - obor Systémové inženýrství, které bylo ukončeno získáním diplomu v roce 1990. O šest let později úspěšně složila zkoušky na auditora, o rok později na daňového poradce. Od roku 2001 je vedena jako znalec oboru ekonomie - odvědtví účetní evidence. Od roku 2000 se také věnuje lektorské činnosti v oblasti daní a účetnictví a působí jako nezávislý daňový poradce a účetní. V současné době studuje MBA. V hlavních oborech zpracovává a připravuje specializované studijní a praktické materiály pro obory účetnictví a mzdové účetnictví. Doposud působí jako lektorka účetnictví a daní.

Osobní charakteristika: Schopnost vysvětlit i velmi složité účetní a daňové situace srozumitelným způsobem. Při výuce používá příklady z praxe. Hodnocení zaslané klientem:

Se školením jsem byla velmi spokojena. Perfektní výklad v teoretické části byl doplněn konkrétními názornými příklady a souvislým cvičením. Lektorka zodpověděla veškeré dotazy, dovysvětlila, zopakovala nepochopené části.

Přednosti lektorky:

  • Srozumitelnost
  • Praktické zkušenosti
  • Vysoká odbornost
  • Lektoruje v: NJ, RJ