Odborné semináře

Pořádáním odborných seminářů se snažíme zajistit přístup k novým informacím široké veřejnosti. Námi pořádané odborné semináře jsou vedeny v duchu nejen exaktních výkladů na daná témata, ale na základě zkušeností jsou přizpůsobeny praktickým potřebám jejich účastníků. Možnost využití variability našich seminářů zajišťujeme spoluprací s lektory, kteří jsou elitou ve svých oborech, a důrazem na to, že jsou to odborníci s mnohaletými zkušenostmi nejen v oblasti teoretické, ale s návazností na využití získaných znalostí v praxi. Naším cílem je, abychom byli přínosem pro všechny, kteří buď v rámci své profese, nebo v rámci svého podnikání chtějí prohlubovat a obnovovat své znalosti nejen v oblasti daňové, účetní, mzdové a personální problematiky, ale i dalších oblastech, které se fungování běžné společnosti a jejího fungování dotýkají. Ve způsobu vedení seminářů se odráží fakt, že nejsme v roli pouze pořadatele, ale přenášíme sem své zkušenosti, poznatky, a potřeby těch, pro které jsou tyto semináře pořádány. I z tohoto důvodu byl stanoven například limit počtu účastníků, a většina seminářů je s maximální obsazeností 30 účastníků, což zajišťuje individuální přístup k problematice každého účastníka, a tím vyšší komfort.

Poděkování za účast na seminářích

Dovolujeme si velice poděkovat všem zájemcům o naše semináře, a poděkovat všem minulým i budoucím účastníkům za jejich zájem. Každoročně pro Vás připravujeme zajímavá témata odborných seminářů nejen na téma ekonomické poradenství.