2019-01-09 09:00 - 14:00
Ing. Lenka Kruntorádová MBA


Hotel Downtown****, Žitná 53
Praha 1, 110 00
[Odkaz na mapu]

Cena bez DPH: 1.990,00Kč
s DPH: 2.408,00Kč

SVJ a bytová družstva pro rok 2019 - specifikace daní a účetnictví

Osnova semináře:
- Dopad změn do stanov a činnosti statutárních orgánů
- Vznik SVJ a družstva podle NOZ a ZOK, legislativní rámec
- Orgány SVJ, péče řádného hospodáře, odpovědnost statutárů za činnosti společnosti
- Odměňování statutárů a jiných funkcionářů u družstev a SVJ a jejich optimalizace
- Změna názvu společenství
- Povinná změna stanov, rejstříkový zákon a jeho novela
- Náležitosti stanov, svolání členských schůzí, hlasování na schůzi
- Daně a účetnictví SVJ a bytových družstev
- Hospodaření vlastníků bytových domů - společné části domu
- Způsob výpočtu podlahových ploch, velikost spoluvlastnického podílu
- Náklady a výnosy vlastníků bytových domů, účtování odpisů
- Zálohové nájemné, příspěvek na správu, fondy
- Úprava služeb podle NOZ a a pravidla pro jejich vyúčtování, SVJ a BD v jednom domě
- Registrační povinnost SVJ a družstev k dani z příjmu a podání DPPO, účtování vedlejší činnosti - kotelna apod.
- DPH a daň z nemovitých věcí
- Účtování o majetku SVJ a družstev, technické zhodnocení, dotace
- Daňová problematika nájemného
- Jak se účetně a daňově vypořádat s neplatiči? Účtování opravných položek k pohledávkám
- Inventarizace a závěrka SVJ a BD
- Účetní závěrka a její zveřejňování
- Existence dvou právnických osob v jednom domě
- Informace o průkazu energetické náročnosti budovy a jeho využití u SVJ a družstev
- Dotazy k dané problematice
Cíl semináře:
Seminář se zabývá právní daňovou a účetní problematikou SVJ a družstev s prvními poznatky z praxe po platnosti NOZ a ZOK včetně problematiky podávání DPPO a zpracování a zveřejnění účetní závěrky. Přednáška bude doplněna nejčastějšími problematickými příklady ze současné praxe.
Komu je seminář určen:
Tento seminář je určen především členům představenstva a kontrolních komisí bytových družstev a SVJ, účetním pracovníkům, daňovým poradcům a auditorům zabývajícím se touto problematikou.
Kapacita semináře: max 30 účastníků


Lektoři semináře

Ing. Lenka Kruntorádová MBA

Vystudovala VŠE Praha - obor Systémové inženýrství, které bylo ukončeno získáním diplomu v roce 1990. O šest let později úspěšně složila zkoušky na auditora, o rok později na daňového poradce. Od roku 2001 je vedena jako znalec oboru ekonomie - odvědtví účetní evidence. Od roku 2000 se také věnuje lektorské činnosti v oblasti daní a účetnictví a působí jako nezávislý daňový poradce a účetní. V současné době studuje MBA. V hlavních oborech zpracovává a připravuje specializované studijní a praktické materiály pro obory účetnictví a mzdové účetnictví. Doposud působí jako lektorka účetnictví a daní.

Osobní charakteristika: Schopnost vysvětlit i velmi složité účetní a daňové situace srozumitelným způsobem. Při výuce používá příklady z praxe. Hodnocení zaslané klientem:

Se školením jsem byla velmi spokojena. Perfektní výklad v teoretické části byl doplněn konkrétními názornými příklady a souvislým cvičením. Lektorka zodpověděla veškeré dotazy, dovysvětlila, zopakovala nepochopené části.

Přednosti lektorky:

  • Srozumitelnost
  • Praktické zkušenosti
  • Vysoká odbornost
  • Lektoruje v: NJ, RJ