Obsazeno
2015-01-12 09:00 - 16:00
Tomáš Líbal
Ing. Petr Kout CSc.


Hotel Downtown****, Žitná 53
Praha 1, 110 00
[Odkaz na mapu]

Cena bez DPH: 2.490,00Kč
s DPH: 3.013,00Kč

Změny v účetnictví a daních 2015

Osnova semináře:

 1. Zákon o daních z příjmů (osvobození od daně, paušální výdaje u fyzických osob, příjmy a výdaje spolupracujících osob, sleva na dani u poplatníků starobních důchodců, nové definice, změny u základu daně a daňových/nedaňových nákladů, daňové zvýhodnění za děti atd.)
 2. Zákon o rezervách (opravné položky k pohledávkám)
 3. Zákon o dani z přidané hodnoty (sazby daně, plnění vybraných daňových povinností prostřednictvím tzv. zjednodušeného jednoho správního místa, volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti, limit pro registraci plátce apod.)
 4. Změny související se zrušením konceptu jednoho inkasního místa (sociální, zdravotní pojištění, živnostenský zákon a další)
 5. Daňový řád (např. pokuta za nepodávání daňového přiznání v  elektronické formě aj.)
 6. Změny v dalších předpisech

Případné úpravy v uvedeném programu budou reagovat na aktuální stav vývoje změn v příslušných předpisech.

Cíl semináře:
Cílem přednášky je seznámit posluchače se změnami v účetnictví a daních pro rok 2015.
Změny mají dopad do běžného podnikání.

Komu je seminář určen:
Ekonomům, účetním, daňovým poradcům, auditorům, podnikatelům, apod.

Kapacita semináře: max 30 účastníků

 Lektoři semináře

Tomáš Líbal

Účetní a ekonomický poradce

Absolvent školy Střední ekonomická škola, obor: všeobecná ekonomika, (1981-1986)

Odborná praxe Do roku 1991 pracoval v obchodní organizaci. Od roku 1991 působí jako lektor a odborný garant v kurzech zaměřených zejména na účetnictví a ekonomiku, účetní a ekonomický poradce, asistent daňového poradce a autor resp. spoluautor odborných publikací a článků v odborném i denním tisku. Reference – přednášková činnost (v období roku 1991 – 2012) Otevřené i zakázkové kurzy pro vzdělávací organizace.

Přednosti lektora Během přednášky můžete očekávat srozumitelný výklad s množstvím praktických příkladů. Pro každý seminář je připraven přehledný studijní materiál. Využití technických prezentačních prostředků během přednášky je samozřejmostí.

Publikační činnost:

 • P. Kout, T. Líbal – Daňové náklady od roku 1998 (Pragoeduca)
 • P. Kout, T. Líbal – Daňové náklady od roku 1999 (Pragoeduca)
 • P. Kout, T. Líbal – Jednoduché účetnictví od roku 1996 (Pragoeduca)
 • P. Kout, T. Líbal – Jednoduché účetnictví od roku 1998 (Pragoeduca)
 • T. Líbal – Cvičné příklady pro studium předmětu ÚČETNICTVÍ I., Účetnictví – principy a techniky (Institut Svazu účetních, a. s., INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s.  2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)
 • T. Líbal - Účetnictví – principy a techniky 2011 (INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s.)
 • Kolektiv autorů – Vzorová účtová osnova 2004 (SAGIT 2004)
 • Prof.. Ing. Lilia Dvořáková, CSc., Tomáš Líbal – Kurz Účetnictví – e-learningový kurz – MODUL A, B a C – autoři textové části  (Institut Svazu účetních 2003, 2004, 2009)
 • Kolektiv autorů – Účetní průvodce Delfín CD-ROM (SAGIT 2004 – 2008)
 • Články v odborném tisku např. časopis Účetnictví – 2006 až 2012

Ing. Petr Kout CSc.

Daňový poradce, lektor Vystudoval Vysokou školu ekonomickou. Problematikou daní se zabývá více jak 20 let. Od roku 1993 působí jako daňový poradce. Lektorsky působil v řadě renomovaných nadnárodních účetních, daňových, poradenských a jiných společnostech. Tisíce hodin odpřednášel v odborných kurzech pro veřejnost. Napsal několik odborných knih a pravidelně přispívá do časopisů. Přednosti lektora Samozřejmostí je využití bohatých zkušeností z praxe během přednášek. Výklad doprovází prezentací připravených podkladových materiálů. Vítanou součástí seminářů je ze strany lektora i diskuze.