„Důvěřuj, ale prověřuj …“

  • Audit lidských zdrojů
  • Audit finančních zdrojů
  • Audit procesů

Audit je součástí prvotní analýzy zpracovávaný v každé společnosti. Auditem zaměřeným na lidské zdroje, finanční zdroje a procesy lze zjistit stav společnosti a na jaké oblasti je potřeba se v rámci projektu zaměřit.

AUDIT LIDSKÝCH ZDROJŮ JE ZAMĚŘEN NA:

AUDIT FINANČNÍCH ZDROJŮ JE ZAMĚŘEN NA:

AUDIT PROCESŮ JE ZAMĚŘEN NA:

PŘÍNOSY

  • Zpracování stavu společnosti
  • Vypracování návrhu řešení problémů