„Umožní Vám vidět budoucnost“

 • Vize
 • Mise/Poslání
 • Strategie
 • Plánování (krátkodobé a dlouhodobé)
 • Hodnoty společnosti
 • Cíle
 • Úkoly
 • Obchodní modely
 • Balanced Scorecard
 • Prestiž a Image společnosti
 • SWOT analýza

Firemní strategie je podstatná věc pro správné nasměrování společnosti k budoucnosti. Tu je možné vytvořit na základě vize, i když nemusí být zcela konkrétní a následně vytvořením mise(í). Je dobré zákazníkům i klientům nastínit směr, kterým se společnost chce do budoucnosti vyvíjet a rozvíjet. Neméně důležitou součástí firemní strategie je vytýčení hodnot společnosti. Tyto hodnoty vytvářejí pocit hlavně u zaměstnanců, že jejich práce má smysl a pokud budou naplňovat základní hodnoty pomáhají tím nejenom sobě, ale i zákazníkům a společnosti jako takové.

Plánovaní Vám umožní reálně se podívat jak naplňujete nebo nenaplňujete to, co jste si předsevzali a navíc víte, co je pro Vás s hlediska reportingu důležité a nemusíte reportovat nic navíc, co Vám nepřináší z hlediska informací žádnou hodnotu. Na základě vyhodnocení víte, v čem se nachází podstata problému a jste schopni přistoupit k opatřením jak plánu novou nebo přepracovanou strategií dosáhnout.

Přesto, že se ve Vaší společnosti najdou i tací, co nebudou chápat směřování společnosti, víte, co je pro Vás podstatné a můžete jim díky tomu rozpadnout cíle konkrétním způsobem tak, aby naplňovaly strategicky Vaše plány. Víte, kam směřujete, jak se tam dostanete, co pro to musíte udělat, čeho chcete dosáhnout, dokážete přesně specifikovat úkoly, které k tomu povedou.

Každý vědomě či nevědomě používá nějaký obchodní model a nezáleží na tom, zda se zabýváte výrobou, distribucí nebo službami. Je však otázkou, jestli opravdu využíváte všech možností tohoto modelu nebo jestli vůbec chcete využít všech jeho možností.

Balanced Scorecard Vám může pomoci vytvářet strategii na 4 velmi důležitých úrovních, a to finanční, zákaznické, procesní a učení se a růstu.

Přínosy

 • Ztotožnění se zaměstnanců s cíli společnosti
 • Plánování
 • Management i zaměstnanci vědí, kam směřují
 • Management přijímá správná rozhodnutí na základě strategie a plánování
 • Při nerovnováze naplňování cílů je známa oblast, na kterou je potřeba se zaměřit