„Krize nemusí znamenat pohromu v řízení společnosti“

  • Analýza dopadů krize
  • Analýza rizik
  • Řízení krizové situace
  • Stanovení akčního plánu
  • Prevence před krizí
  • Systém předcházení krizím
  • Revitalizace, transformace, restrukturalizace
  • Odhalení rezerv

Turbulence na světových trzích mohou postihnout více či méně kteroukoliv společnost. Našim cílem je analyzovat stav a dopad krize na společnost ještě před tím než naplno Vaši společnost zasáhne. Pokud je již situace tak daleko, že je krize ve Vaši společnosti skutečností, stále ještě nemusí být důvod k obavám o budoucnost.