„Procesy jsou základním stavebním prvkem pro další rozvoj společnosti“

 • Mapování procesů
 • Časování procesů
 • Reengineering
 • Optimalizace procesů
 • Simulace procesů
 • Work Flow
 • Systémová integrace
 • Odstraňování úzkých hrdel
 • Business Continuity Plan

Většina společností vzniká s cílem uchytit se na trhu a postupně se rozvíjet. Není výjimkou, že zaměstnanec má na starost několik procesů a to od začátku až do konce. S rozvojem společnosti dochází k tomu, že procesy, za které byl dříve zodpovědný jeden člověk, jsou rozděleny mezi více zaměstnanců a ještě k tomu z různých týmů. Tímto způsobem se začínají procesy deformovat a prodlužovat, vytrácí se odpovědnost zaměstnanců za jejich část procesu a vytváří se úzká hrdla. Manažer místo řešení strategických otázek musí řešit operativní problémy s rychlostí a kvalitou procesů, rostoucími náklady na počet zaměstnanců (protože „nestíhají“), rolemi a kompetencemi zaměstnanců a jednotlivých oddělení. Pokud se situaci nepodaří zvládnout, dochází většinou k reengineeringu, tedy postavení nových procesů na zelené louce.

Procesní řízení pomáhá předcházet těmto problémům již v úplném zárodku. Každý proces je zmapován a rozpadnut na jednotlivé činnosti a každý Váš zaměstnanec tedy ví, co je jeho náplní práce. Pokud se všechny činnosti očasují, znáte také časovou náročnost procesů. Díky tomu je možné definovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI´s) a posunout hodnocení a odměňování ze subjektivní roviny („s Tebou se fajn pracuje a dobře si popovídáme, dám Ti víc než ostatním“) do roviny objektivní („Tvoje hodnocení je vynikající/dobré/mohlo by to být lepší/nedostačující a na základě toho Tvoje odměna činí tolik a tolik“).

K dlouhodobé prosperitě jsou potřeba kvalitní výrobky nebo služby vyrobené nebo poskytnuté za nízké náklady. Jednou z možností, jak dlouhodobě snižovat cenu, je optimalizace procesů. Optimalizace procesů spočívá ve zrychlování procesů, odstraňování činností s nepřidanou hodnotou, převádění činností z dávek do toku (workflow) a odstraňování úzkých hrdel. Všechny tyto přínosy mají významný vliv na konečnou cenu pro zákazníka. Kromě toho se u každého procesu dá určit vlastník, který bude zodpovědný a bude mít v ročních cílech další zlepšování procesů (a snižování ceny).

Přínosy

 • Základ pro veškerý reporting
 • Určení vlastníka = větší zodpovědnost za průběh procesu
 • Zlepšování procesů v rámci QW již při popisu a očasování procesů
 • Znalost operačního rizika a možnosti, jak mu čelit
 • Základ pro spravedlivý a transparentní systém hodnocení a odměňování