„2x měř, jednou řeš …“

  • Definice klíčových parametrů výkonnosti (KPI´s)
  • Nastavení KPI´s
  • Výkonnostní modely
  • Finanční modely
  • Modely predikce
  • Benchmarking

Reporting a controlling je součástí každé společnosti. Úkolem manažerů je data sbírat a analyzovat a převést hodnoty na informace. Často se ale stává, že dat se sbírá spousta bez ohledu na jejich potřebu a nikdo s nimi dále nepracuje.

Proto podstatou reportingu je definování klíčových parametrů výkonnosti (KPi´s) pro každého zaměstnance nebo oddělení. Mezi klíčové parametry patří např. výkonnost, kvalita a rychlost. Jedná se o nejdůležitější hodnoty, které se přitom dají poměrně snadno převést na informace. Každý parametr má také nastavenu svoji váhu, na jejímž základě se následně dá spočítat hodnocení zaměstnance a jeho výše odměny. Z tohoto důvodu je nutné mít vytvořený reporting, který všechna tato data obsahuje a je díky nim možné zpracovávat i další analýzy a modely. Reporting se zpracovává na určité časové bázi (měsíc, čtvrtrok, půl rok, rok).

Finanční modely jsou zaměřeny na analýzu vynaložených finančních prostředků (Cost per unit, Cost per person nebo Cost per unit).

Modely predikce plánují budoucí vývoj z hlediska počtu zaměstnanců (HR model) a z hlediska množství výrobků nebo poskytnutých služeb (Forecasting).

Správný reporting a controlling dokáže manažerům výrazně pomoci přijímat správná rozhodnutí…

Přínosy

  • Zvýšení zisku (snížení nákladů)
  • Kontinuální zvyšování výkonnosti zaměstnanců
  • Základ pro objektivní hodnocení
  • Základ pro spravedlivý a transparentní bonusový systém