„Nezaspěte dobu, vše se mění a je potřeba se měnit s tím. Inovace musí být průběžná“

  • Zavádění metod Lean, Kaizen, Six Sigma apod.
  • Změnové řízení
  • Brainstorming
  • Brown Paper

Každá společnost musí brát na zřetel měnící se vnější prostředí. Řízením inovací můžete dosáhnout dvojího účinku. Prvním z nich je udržování konkurenceschopnosti výrobků či služeb a na druhé straně motivovaní zaměstnanci s pocitem seberealizace z vykonané práce. Významně tím lze zvýšit schopnosti a kvalifikaci zaměstnanců. Existuje mnoho způsobů, jak zapojit lidi do procesu či projektu, důležité je je do nich skutečně zapojit. Odměnou bývá celková spokojenost na obou stranách.

Přínosy

  • Zvýšení kvality
  • Kontinuální zvyšování výkonnosti
  • Podpora zlepšování a zrychlování procesů
  • Participace zaměstnanců = jejich větší spokojenost
  • Podpora kreativity zaměstnanců
  • Zvyšování znalostí zaměstnanců