„Lidé jsou hybnou silou a největším know how většiny společností“

 • Organizační struktura
 • Role a kompetence
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Odměňování zaměstnanců
 • Kariéra – vertikální, horizontální
 • Rozvoj zaměstnanců
 • Benefity
 • Firemní kultura
 • The First Day Experience

Lidé jsou stále to největší know how u většiny společností. Je důležité, aby organizační struktura byla postavena na základě procesů a jejich vazeb. Umožňujete lepší řízení společnosti a z toho se již dají lehce odvodit jasné role (pracovní náplně) a kompetence jednotlivých pracovníků. Výhodou je, že každý má jasně definované své pole působnosti a zná svůj protějšek. Zodpovědnost je tudíž v rukou jednoho konkrétního pracovníka, který následně ručí za rychlost a kvalitu své práce. Lze proto lépe cílovat konkrétní úkoly pro jednotlivce tak, aby naplňovali cíle a strategii společnosti.

Aby každý ve Vaší společnosti věděl, jak vlastně vykonává svoji práci, je nutné ji měřit. Nastavením klíčových parametrů výkonnosti se dostáváme k hodnocení. To by mělo být maximálně objektivní a zaměstnanec by si je měl ovlivňovat z převážné většiny sám. Lze si rovněž spočítat, kdy a který zaměstnanec se Vám vyplatí, případně od kdy se Vám vyplatí.

Na hodnocení navazuje odměňování, které musí být v maximální míře transparentní tak, aby si byl schopen každý zaměstnanec schopen vypočítat jakou odměnu může získat. Pracovat se s tím dá i dále. Dokonale již znáte své lidi po pracovní stránce, víte, komu se musíte věnovat a komu ne. Kdo je motivovaný a opačně. Ušetří to Vám nebo Vašim manažerům či vedoucím pracovníkům spoustu práce. O výsledky se je možné následně opřít a zpětná vazba není subjektivní, ale objektivní a konkrétní.

Mezi lidmi jsou rozdíly, kterých můžete využít ve svůj vlastní prospěch. Protože už je lépe znát,že můžete je rozvíjet v oblastech, ve kterých vykazují největší potenciál. Školení a kurzy je proto možné šít téměř na míru Vašim skutečným potřebám ke zvýšení kvalifikace Vašich zaměstnanců.

Kariéru ve Vaší společnosti můžete pojmout dvěma způsoby. Například tvořivé lidi se schopností vedení lze posunovat ve vertikální ose a naopak specialisty po horizontální.

Nezanedbejte pozornost na lidské zdroje.

Přínosy

 • Transparentní organizační struktura – každý má a zná svoji oblast
 • Jednoznačná pracovní náplň pro každého zaměstnance
 • Jednoznačná zodpovědnost za práci včetně zastupitelnosti
 • Jasná struktura výkaznictví, reporting důležitých parametrů pro řízení
 • Navázání hodnocení na strategické cíle společnosti
 • Motivace všech zaměstnanců