„Znalosti jsou bránou k vědění a přispívají k rozvoji potenciálu společností i zaměstnanců“

  • Zavádění metod Lean, Kaizen, Six Sigma apod.
  • Změnové řízení
  • Brainstorming
  • Brown Paper

Je sice pravdou, že názorná ukázka je mnohdy více než 1 000 slov, ale pro dobré pochopení problematiky věci je mnohdy důležité znát i teorii. V pracovním prostředí ale vznikají různé situace, které si manažeři nemohou předem prakticky vyzkoušet … jako osvědčený prostředek je potom v rámci školení simulace takových situací, kdy je možné se nad problémy v klidu zamyslet a připravit se na ně tak, aby konflikty byly řešeny a vyřešeny. Školení otevírá lidem oči, umožňuje jim se na sebe i problémy podívat z nadhledu. Semináře jsou přínosem.

Odborná školení podporují osobní růst, napomáhají k vyšším znalostem, které jsou pak dále uplatnitelné ve společnosti. Osvojením základních pojmů, metod a principů dochází postupně k lepší komunikaci, lepšímu porozumění a využívání synergií.

Přínosy

  • Zvýšení odbornosti
  • Získání znalostí vedení a řízení zaměstnanců
  • Motivace zaměstnanců k plnění cílů společnosti
  • Zlepšení komunikace jednotlivců i týmů