Obsah novely

1) Novela zákona o daních z příjmů

 • implementace evropských směrnic ATAD
  • omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů
   • možnost uplatnit v základu daně výpůjční výdaje pouze do výše 80 mil. Kč nebo 30 % daňové EBITDA (zisk před úroky, zdaněním a odpisy)
   • neuznatelné výpůjční výdaje lze převést do dalších zdaňovacích období
  • zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví (exit tax)
   • zdanění při přemístění (účetním přeřazení) majetku do stálé provozovny nebo ústředí v zahraničí nebo změně daňového rezidentství, pokud Česká republika v důsledku toho ztratí právo zdanit příjem z budoucího prodeje tohoto majetku
   • fikce, že došlo k prodeji majetku „sobě samému“ – příjmem je kupní cena, možnost uplatnit výdaje jako při prodeji
  • zdanění ovládané zahraniční společnosti (controlled foreign company – CFC rules)
   • ovládaná zahraniční společnost – má na ní více než 50 % podíl český daňový rezident a nevykonává podstatnou hospodářskou činnost (tzv. prázdné schránky)
   • příjmy těchto společností se přičítají ovládající společnosti v České republice
  • důsledky rozdílné právní kvalifikace (hybridní nesoulady)
   • řešení odlišné právní kvalifikace jedné právní skutečnosti v různých státech
   • zabraňuje např. tomu, aby určitá transakce byla v jednom státě osvobozena od daně, zatímco ve druhém byla uznatelným výdajem (např. jeden stát ji kvalifikuje jako dividendu, druhý jako platbu úroku)
 • úpravy v souvislosti s IFRS 9
  • nutná novela v důsledku změny oceňování cenných papírů
 • oznamovací povinnost příjmů plynoucích daňovým nerezidentům do zahraničí
  • rozšíření dosavadní oznamovací povinnosti o odvedené sražené daně z příjmů plynoucích daňovým nerezidentům do zahraničí i na osvobozené příjmy a příjmy, které podle mezinárodní smlouvy nepodléhají zdanění v České republice