2) Novela zákona o dani z hazardních her

 • novelou jsou řešena zejména následující témata:
  • změna způsobu, jakým se v základu daně zohledňují vrácené vklady
   • cílem je, aby bylo méně často nutné podávat dodatečná daňová přiznání
  • daňové řešení problematiky garantovaných turnajů
   • reakce na pozměňovací návrh k zákonu o hazardních hrách přijatý v Poslanecké sněmovně, který umožnil vyšší výhry než vklady v případě garantovaných turnajů
   • pro ochranu výnosu daně bude zakotveno ustanovení, že výhry lze odečíst pouze do výše 95 % vkladů
  • upuštění od zpřísněné informační povinnosti obecních úřadů poskytovat informace správci daně bezodkladně a ponechání pouze obecné úpravy poskytnout informace na vyžádání
   • předávání informací mezi orgány v oblasti hazardních her je řešeno skrz trojdohodu a informační systém SDSL, zasílání informací správci daně je duplicitní