Stručné shrnutí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony_9

9) Novela zákona o Finanční správě ČR novela obsahuje především následující témata: speciální pravidla pro Finanční správu ČR ve vztahu k zákonu o státní službě centralizace vydávání služebních předpisů, služební průkaz, úprava postavení zástupců vedoucích služebních úřadů zřízení daňové analytické evidence (DAE) legislativní uchopení stávající faktické zvýšené ochrany souhrnných analytických dat spravovaných Generálním finančním ředitelstvím, které obsahují zejména údaje…

Stručné shrnutí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony_5

5) Novela zákona o spotřebních daních novelou jsou řešena zejména následující témata: úprava ustanovení upravujících tabákové nálepky primární změna je způsobena potřebou reagovat na unijní implementaci v oblasti zákona o potravinách a tabákových výrobcích např. vypuštění úpravy, dle které při otevření jednotkového balení musí dojít k poškození tabákové nálepky dále dochází např. k rozdělení tabákových výrobků na tabákové výrobky neznačené a tabákové výrobky…

Stručné shrnutí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony_4

4) Novela insolvenčního zákona potvrzení zapodstatovosti pohledávky státu z titulu opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v konkursu (srov. § 44 zákona o dani z přidané hodnoty) tato úprava se v návaznosti na novou úpravu opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky (§ 46a násl. zákona o dani z přidané hodnoty) rozšiřuje na všechny pohledávky státu vzniklé z toho důvodu zároveň dochází k rozšíření zapodstatovosti…

Stručné shrnutí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony_3

3) Novela zákona o dani z přidané hodnoty mezi nejvýznamnější věcné změny patří: implementace unijního práva (směrnice) – poukazy (vouchery) a e-commerce stanovení podrobnějších pravidel pro výpočet nároku na odpočet daně v částečné výši úprava pojmů úplata a ekonomická činnost stanovení základu daně při platbě virtuální měnou (např. bitcoin) rozšíření možnosti uplatnění nároku na odpočet daně při registraci plátce úprava…

Stručné shrnutí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony_2

2) Novela zákona o dani z hazardních her novelou jsou řešena zejména následující témata: změna způsobu, jakým se v základu daně zohledňují vrácené vklady cílem je, aby bylo méně často nutné podávat dodatečná daňová přiznání daňové řešení problematiky garantovaných turnajů reakce na pozměňovací návrh k zákonu o hazardních hrách přijatý v Poslanecké sněmovně, který umožnil vyšší výhry než vklady v případě garantovaných…

Stručné shrnutí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony_1

Obsah novely 1) Novela zákona o daních z příjmů implementace evropských směrnic ATAD omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů možnost uplatnit v základu daně výpůjční výdaje pouze do výše 80 mil. Kč nebo 30 % daňové EBITDA (zisk před úroky, zdaněním a odpisy) neuznatelné výpůjční výdaje lze převést do dalších zdaňovacích období zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví (exit tax)…