9) Novela zákona o Finanční správě ČR

 • novela obsahuje především následující témata:
  • speciální pravidla pro Finanční správu ČR ve vztahu k zákonu o státní službě
   • centralizace vydávání služebních předpisů, služební průkaz, úprava postavení zástupců vedoucích služebních úřadů
  • zřízení daňové analytické evidence (DAE)
   • legislativní uchopení stávající faktické zvýšené ochrany souhrnných analytických dat spravovaných Generálním finančním ředitelstvím, které obsahují zejména údaje z kontrolních hlášení a evidence tržeb
  • změna příslušnosti správce daně z hazardních her
   • nově bude místně příslušný pouze Specializovaný finanční úřad