Informace COVID-19 – daňový průvodce č.3

Datum napsání článku 27.3.2020 Daň z příjmů právnických a fyzických osob: Daňoví poplatníci nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do termínu 1. dubna 2020. Postačí, pokud toto přiznání podají nejpozději do 1. července 2020. Toto platí zcela automaticky bez žádosti. Zálohy na daň z příjmů: Plošně prominuty budou červnové zálohy (splatnost…

Informace COVID-19 č.2

Datum napsání článku k 27.3.2020 Dobrý den/Ahoj, je tu další koronavirové okénko rad, postřehů a komentářů. MPSV připravilo celkem pěknou a přehlednou tabulku, já k ní doplním pár poznámek. K přiloženému dokumentuji doplňuji následují novinky a mé komentáře a vyzdvihuji nejčastější dotazy s kterými se na nás obracíte. Ošetřovné: Ošetřovné se poskytne po celou dobu mimořádných opatření v souvislosti s epidemií, kdy budou uzavřené školy…

Informace COVID-19

Datum napsání článku k 18.3.2020 Vážení zákazníci, vzhledem k mimořádné situaci v ČR a nařízenému mimořádnému stavu se u nás množí dotazy. Ve stručnosti se pokusím shrnout a objasnit nejčastější otázky: Jaké nástroje je možno využít, aby zaměstnanec pracoval po určitou dobu mimo pracoviště? 1) Zaměstnavatel se může dohodnout se zaměstnancem, že bude práci dočasně vykonávat mimo pracoviště zaměstnavatele (z jiného místa…