Datum napsání článku k 27.3.2020

Dobrý den/Ahoj,

je tu další koronavirové okénko rad, postřehů a komentářů.

MPSV připravilo celkem pěknou a přehlednou tabulku, já k ní doplním pár poznámek.

K přiloženému dokumentuji doplňuji následují novinky a mé komentáře a vyzdvihuji nejčastější dotazy s kterými se na nás obracíte.

Ošetřovné:

Ošetřovné se poskytne po celou dobu mimořádných opatření v souvislosti s epidemií, kdy budou uzavřené školy a další dětská zařízení. Nově se vztahuje na děti mladší 13 let. Ošetřovné se bude vyplácet i při péči o starší hendikepované dětí navštěvující školu. Nárok na ošetřovné vzniká i při uzavření zařízení zabezpečujícího celodenní péči o zdravotně hendikepovaného člena společné domácnosti. Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodne sám zřizovatel.

Dva pečující se budou moci v péči o děti podle potřeby střídat vícekrát, přičemž počet a způsob těchto vystřídání je neomezený.

Jak postupovat?

Rodič obdrží od školského zařízení tiskopis, který vyplní, podepíše (v dokumentu část B) a předá nebo elektronicky (sken, fotka formuláře) zašle svému zaměstnavateli.

Dále je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc!!!!

Zaměstnavatel nám pošle všechny dokumenty, my předáme žádost o dávku se všemi podklady (výkaz péče doplněný o potřebné záznamy zaměstnavatele, příloha k žádosti) na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí. Výplata dávky by měla korespondovat s výplatním termínem zaměstnavatele.

Odkaz na tiskopis: https://eportal.cssz.cz/documents/10593/2010767/VPDUVZ.pdf

Program ochrany zaměstnanosti Antivirus

Program ochrany zaměstnanosti Antivirus má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění.

Komu a za jakých podmínek budou kompenzace náležet?

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Kdo a jak bude příspěvek vyplácet a jak dlouho?

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci. Realizace podpory je nastavena tak, že zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna. Pozor, všechny mzdy budou muset být vyplaceny, až po té stát vyplatí refundaci!!!

Konkrétní postup a vzor žádosti k vyplacení bude dostupný příští týden.

Jaká konkrétní opatření budou realizována a na jaké situace reagují?

Nařízení karantény zaměstnanců

  • zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku
  • Antivirus bude refundovat náhradu mzdy v plné výši

Překážky v práci z důvodu povinnosti uzavřít provoz na základě krizového opatření

  • zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku
  • Antivirus bude refundovat náhradu mzdy ve výši 80%

Překážky v práci z důvodu nařízení karantény a OČR u významné části zaměstnanců (min. 30%)

  • zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku
  • Antivirus bude refundovat náhradu mzdy ve výši 80%

Omezení dostupnosti zdrojů a vstupů (nemám suroviny, dodávky služeb, výrobků atd.) nezbytných k činnosti

  • zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku
  • Antivirus bude refundovat náhradu mzdy ve výši 50% (Pozor, malý populismus, 50% náhrady je pouze 40% průměrné mzdy)

Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy

  • zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku
  • Antivirus bude refundovat náhradu mzdy ve výši 50% (50% náhrady je pouze 30% průměrné mzdy)

Držím všem palce, hlavně zdraví!!!

.